Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Struktura organizacyjna

Lp Stanowisko Imię i nazwisko
1.  Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Radosław Namyślak
2.  Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek. wet. Aleksandra Marmol - Gębka
Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności
3.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności  - Kierownik zespołu lek. wet. Aleksandra Widełka
4.  Starszy Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Anna Ludwicka
5.  Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności inż. Anita Jarych
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
6.  Starszy Inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt - Kierownik zespołu lek. wet. Dominika Bender
7.  Starszy Kontroler Weterynaryjny mgr Tomasz Bartłomiejczak
8.  Starszy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt mgr Magdalena Świderska
    9.  Kontroler Weterynaryjny tech. wet. Tomasz Lewandowski
Zespół ds. spraw pasz i utylizacji
10.   Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji - Kierownik zespołu lek. wet. Malwina Rawicka
Zespół ds. finansowo-księgowych
11.  Główny Księgowy  - Kierownik zespołu mgr Anna Supeł
12.  Inspektor ds. finansowo - księgowych mgr Karina Sobczak
Zespół ds. administracyjnych
13.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych  - Kierownik zespołu mgr Joanna Konarska
14.  Starszy Inspektor ds. administracyjnych Dorota Wróblewska
15.  Informatyk inż. Zbigniew Jarecki
16.  Konserwator Michał Mrówczyński
17.  Robotnik gospodarczy- sprzątaczka Anna Sowińska